הגלגל: דו שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

אבי הישוב : בארון בנימין אדמונן רוטשילד / יצחק זיו-אב
פרופ' יוסף קלוזנר בן שבעים
גראפיקה אנגלית במוזיאון תל אביב
ברוסיה המשוחררת - טיימס
יון המשוחררת / משה מדזיני
על גידול הצאן / אגודת הנוקדים
שידור קול העמק מגבת
מעברו של ים-כנרת / מיכאל אבי יונה
עדשות מגן
הכינוס השני לידיעת הארץ ''לחוף ימים''
אמיל לודביג על גרמניה
שש אשליות בדבר גרמניה / ליאופולד שוורצשילד
ניצני התעשיה המדויקת העברית /דניאל שר
רוסיה כבת ברית נגד היפאנים
על תרגומיו של טשרניחובסקי / ז' שניאור
שתי מסות קטנות / אלפרד פולגר
על המורה ומשכורותו / סטיפן ליקוק
מעשהבמגבעת שנפלה קרבן לדעת / אליעזר שמאלי
מארינקה / ל. פאנטלייב
פרקים מן ההווי היהודי המשפטי בארץ / מדברי השופט ד''ר ש. ד. חשין
הנציב העליון ביום הראשון לכהונתו
חיילינו מפלוגת התחבורה
מארבע פינות העולם / ר. ט
רדיו ירושלים
על קבר רחל ראיתיך אמי / יוסף פטאי
קדיש / החייל אשר פוסק
משירי הכושים באמריקה / י. ליכנבום
לוח התפתחות כתב העברי
דרך במדבר / ג. ב. פריסטלי
נצני התעשיה המדויקת העברית| עמוד הבא