הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

רדיו ירושלים

בינינו לבין עאצמנו

משיחתו השבועית של מר מרדכי זלוטניק מנהל התכניות העבריות ששודרה במוצאי-שבת שעברה.

רות שפירא

הערב הנני שמח לקדם בברכה חברה חדשה לעבודה את רות שפירא. רותי - כפי שהיא ידועה לרבים ממאזינינו, ובעיקר לצעירים מביניהם - אינה פנים חדשות אתנו. מראשית הוסדו של שרות השידור בארץ, עוד בהיותה תלמידה בכתות הגבוהות של גמנסיה רחביה, השתתפה בפינות הנוער שלנו, ומאז גילתה ענין רב ופעילות רבה בכל שטחי השידור. בשנות למודיה באוניברסיטה העברית שמשה קרינית - ורבים מכם ודאי מכירים את קולה מזה שנים, השתתפה בקביעות בתכניותינו ובמיוחד בפינות הנוער ובתכניות הסכת והשכל. עתה, בהצטרפה לחבר העובדים הקבועים של שרות השדור, תשמש קרינית ותעזור ליהודית ידידיה בהגשת פינות הנוער ופינת הילד.

בא-כוח שרות השידור בתל-אביב

ומהודעה להודעה. תמיד הרגשנו בצורך הדחוף ליצור מגע מתמיד וקבוע יותר עם תל-אביב, זו קרית האמנות, הספרות והעתונות שלנו. והנה מעתה, כפי שהודיע מר סמואל - בשיחתו אמש, יהיה לנו בא-כוח בתל-אביב. זאת תהיה - ריטה פרסיץ - הקרינית הראשית שלנו, שרכשה לה נסיון רב בכל שטחי השידור. בקרוב לא יצטרכו עוד המרצים והאמנים לעלות לירושלים כדי לשדר מאולפננו כאן. אלא יוכלו להשמיע את דבריהם מאולפננו בתל-אביב. גב' פרסיץ תוכל לעזור לנו בדברים רבים אחרים. היא תחפש אחר כשרונות חדשים ותבחן את קולם. תאמן מתלמדם בקרינות ובכתיבה לרדיו לכשנפתח קורס לרדיו בתל-אביב. תשיב לשאלות העתונאים בכל הנוגע לתכניותינו; ותערוך את השדורים מתל-אביב וסביבתה.

פינת החייל

בשיחותי אלו הנני מתעכב בין השאר על כל מדור ומדור שבמסגרת תכניותינו העבריות.

18

  Photo: p18

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

|