הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

אליה מצ'ניקוב / מ. שופילד
הפצצה האטומית אינה בגדר סוד / ניו רפובליק
הספורט הלבן בארצנו
נחלי ארץ-ישראל / נ. ש
בהיכל הצלילים של תזמורת הא''י / שמואל סביסלוצקי
ספר חדש על גאוני המוסיקה הרוסית / אפרים גולדשטין
הנצחון בג'נונגל של בורמה
במה אני מאמין / א. מ. פורסטר
הספרות הסובייטית / ר. מגידוב
הדי השבוע / דניאל שר
ועידת פוטסדאם / מ. ג
הוראות לחטוי ירקות ופירות
במרכז לחדשות ולקריאה בת''א
רדיו ירושלים
בינינו לבין עצמנו / מרדכי זלוטניק
משפט שלמה במהדורה חדשה / ל. אהרליך-היכלר
בירושלים זו / דב קמחי
שני שירים / דב חומסקי
הסרט WESTERN APPROACHES


Hagalgal: Volume 3, Number 1, 1945
July 26, 1945


| עמוד הבא