הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

ויציסלב מולוטוב / יוסף נדבה
אנדרה טארדיה / יוסף נדבה
עתידה של האנרגיה האטומית / לורד סטרבולגיי
צליחת הכנרת השלישית / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
על י''ב המצילים של תל-אביב / ד. ג
אבן-פינה לנוה-עובדיה
ממעלליו של הקומנדו ה-51 / נ. דונביץ
משק ההדרים לקראת העונה / י. ספיר
ה''ראדאר'' מכשיר הפלאים שקירב במידה רבה את הנצחון / ר. וו. הלאוס
מה יהא עתידה של גרמניה /פ. א. האייק
תערוכת יהודי פולין / שמואל סביסלוצקי
הדי השבוע / דניאל שר
הפיצויים: לפנים והיום / ר. זולזמן
עמוד הנוער
פולקלור ואתנולוגיה מהם? / ד''ר ר. פטאי פטר מונק
מה עשויים פושעי המלחמה לטעון להגנתם
פשעי-המלחמה ופושעי-מלחמה / ד. דרומונד
אל אשת הקיבוץ / פרופ' ז. שטראוס
אני קוראה למענך
עם ואדמתו וקול האדמה
בשולי התכנית / יהושע משלוח
לבריגדה היהודית / ש. שלום
במעגלי התזונה / א. הירשברג
מקומם של היהודים בפולין החדשה| עמוד הבא