הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

ארנסט בווין / יוסף נדבה
תחרויות האליפות הארצית בשחייה / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
יאפאן: מפלגת המלחמה ביאפאן נסתמכה על הדת / ה. ר. הויט
הנוטרות העברית בהתפתחותה
חמשת הסמלים והעברת מחשבות / פרןפ' ס. ד. ברוד
התבוא בולשיביזציה על גרמניה? / ניו יורק טיימס
מוסיקה ליטורגית חדשה בארצות הברית / אפרים גולדשטין
החשמל במשק הבית / א. בר-אילן
הדי השבוע / דניאל שר
עמוד הנוער
עציצים ופרחים / ד''ר אלישבע בויקו
קול המים
בינינו לבין עצמנו / מרדכי זלוטניק
בשולי התכנית / יהושע משלוח
בעית הדמוקרטיה / ה. ניקולסון
פינת לחייל בכרך העבר הדול /י. אייזנברג
משירי פינוקיו / לאה גולדברג
במעגלי התזונה / א. הירשברג
לתולדות המטאטא| עמוד הבא