הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

פייר לאוואל / יוסף נדבה
הפעולה הספורטיבית בחיל הנוטרים / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
המתיחות במחנות / 'שעיהו קלינוב
הטלפתיה: עובדה או אמונה טפלה / י. ה. דרייברג
הדי השבוע / דניאל שר
התקדמות היחסים עם רוסיה / וויליאם מנדל
דרכו של אדם / פרופ' מרטין בובר
עמוד הנוער
משפטי ברגן-בלזן ונירנברג / ישעיהו קלינוב
האם והתינוק
האוניברסיטה העברית לקראת שנת תש''ו
הכשרתם של קריינים
בינינו לבין עצמנו / מרדכי זלוטניק
בשולי התכנית / יהושע משלוח
ניצחנו את החיידק / ג'ורג פרייזר
מות בדרכים / אדוין סמואל
220 שנה להוסדה של האקדמיה למדעים ברוסיה
משירי פינוקיו / לאה גולדברג
במעגלי התזונה / א. הירשברג
הכלה המכורה לפרדריך סמיטאנה / ג. סוויט
דרכים חדשות בניצול הזכוכית
סימפוזיון על התרבות העברית בבריטניה הגדולה| עמוד הבא