הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

אדוארד בנש / יוסף נדבה
15 שנות זבולון / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
החפרים: ראשי המתגייסים בארצנו / נ. דונביץ
אימת העתיד על יאפאן / ניו יורק טיימס
אריך וואלטר שטרנברג על יצירתו ישתבח
ירדנה כהן רוקדת / ג. ק. גרשוני
שיחה טלפונית /דורותי פארקר
הדי השבוע / דניאל שר
דרכו של אדם / פרופ' מרטין בובר
עמוד הנוער
אחת מתשובותיו של הרמב''ם בעצם כתב-ידו / יעקב לוין
פשעי המלחמה והחוק / טיימס
קוים באופנה / תחיה בת-אורן
מחיי העיר היהודית הגדולה ביותר בעולם: תל אביב
בינינו לבין עצמנו / מרדכי זלוטניק
בשולי התכנית / יהושע משלוח
בין השיטין: נוי הרחובות / אדוין סמואל
פרקי ספרות ד.ק
על קבר רחל אמנו / אסתר איזקסון
במעגלי התזונה / א. הירשברג| עמוד הבא