הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

ויליאם מקנזי-קינג / יוסף נדבה
כדור-סל וכדור-עף בהתאגדות ''הפועל'' / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
העם הבריטי ממתין למעשים, ניישן
ספרד: כוחו של פראנקו / ניו רפובליק
חג האורים במנהג ומסורת / ד''ר נחום וואהרמן
גרשון אפרת והאנתולוגיה החזנות שלו / אפרים גולגשטין
חיילות צופות לקראת עתידן / א. הירשברג
על המוסדות הסוציאליים של תל-אביב / שמואל סביסלוצקי
הקטור ברליוז וייצירתו קללת פויסט
שלושה ספרים של חיילים / ש. ה. ברגמן
הדי השבוע / דניאל שר
דרכו של אדם / פרופ' מרטין בובר
עמוד הנוער
מחזור מצויר מן המאה ה-י''ג בבית הנכאת הבריטי
מטבעות המכבים / ברוך קנל
קורת חנוכיה אחת / ד''ר א. שילר
צוואתו של ד''ר ליי / ישעיהו קלינוב
על כביסת צמר ומשי / מינה מאייר
הגנרל סיר א. ג. קנינגהאם ביום ראשון לכהונתו
החגיגה בפתח-תקוה
בינינו לבין עצמנו / מרדכי זלוטניק
בשולי התכנית / יהושע משלוח
המנורה / תיאודור הרצל
נר הנסים / א. ברוידס
במעגלי התזונה / א. הירשברג
נטיות שלאחר המלחמה בסרט האמריקאי| עמוד הבא