הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

לדמותו של מר אטלי
אדגר אלן פו / יוסף נדבה
כדור-סל בהפועל ארץ ישראל
בריטניה: התמורה בממשלה האנגלית
בריטניה: מפלגת העבודה
בריטניה: על שירותיה הסוציאליים של אנגליה / ג. רוזנברג
קבוצת מעפילים בהעפלתה
הביתה / מ. ו
המחולות של פ. פאדאני / ג. ק. גרשוני
שושנת החן / בוריס לאוורנייב
ספרו החדש של קאר / פ. וולטש
הדי השבוע / דניאל שר
חפירות בית-ירח / ד''ר מיילזר וד''ר שטקליס
טיפול בעור
רדיו ירושלים
בינינו לבין עצמנו / מרדכי זלוטניק
במעגלי התזונה / א. הירשברג
תערוכת כנפיים לעם / שמואל סביסלוצקי| עמוד הבא