הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

בינינו לבין עצמנו

מאת קארל סלומון
שודר ביום ראשון 9 בדצמבר 1945

בשיחתי האחרונה פתחתי בבעיות המוסיקה העברית ושידוריה. אמשיך בנושא זה, הקרוב ללב כולנו, בשיחתי הבאה בחודש ינואר. היום נעמוד על שידורינו המוסיקאליים וזמניהם לפי הלוח של משדרנו השני, שייפתח ביום ראשון הבא, 16 בדצמבר.

והנה בקשר למוסיקה עברית רוצה אני להזכיר דבר אחד. אנו מקבלים הרבה יצירות מקומפוזיטורים מקצועיים ובלתי-מקצועיים בשם מוסיקה עברית, או מוסיקה יהודית. אבל התוכן של רוב היצירות אינו מגשים את שהובטח בשם, לא ביחס למלה ''מוסיקה'' וגם לא ביחס למלה ''עברית'' או ''יהודית''. ובניגוד לכך הרשוני-נא להזכיר את אחד מגדולי הקומפוזיטורים היהודיים ברוסיה, אלכסנדר וופריק. קומפוזיטור זה אינו נוהג לקרוא ליצירותיו בשם מוסיקה יהודית או עברית, אבל לפי תכנן מהוות הן את הטוב שבשטח המוסיקה שלנו. ובבנין התבנית של לוח-תכניותינו לקחתי לי אותו לדוגמא. לא תמצאו הרבה תכניות בשם מוסיקה עברית או מוסיקה יהודית, אבל אנו שוקדים לכלול מן המוסיקה שלנו בתכניות מעורבות במידה המכסימלית האפשרית. אבקש מכם שלא לדון ביחס לבעיה זו על התכניות של השבוע הראשון, שנערכו לפי הלוח החדש, שכן תבנית התכניות הושפעה בשבוע זה על-ידי מאורע חשוב, יום הולדתו ה-175 של בטהובן. למאורע זה הקדשנו ארבע תכניות מיוחדות ואיני סבור, שהמאזינים יתנגדו לכך. מוסיקה קלאסית אהובה על המאזינים העבריים בארץ ולפיכך הרחבנו את פעולתנו בשטח זה במידה ניכרת בלי לנגוע במוסיקה העממית שלנו, שגם בה אנו מטפלים עתה בשיטתיות יתר.

לא יחול כל שינוי בקונצרטים הסימפוניים ביום שלישי ובליל שבת, זולת זאת שבליל שבת תעמוד שוב לרשותנו שעה שלמה לקונצרט מעל גבי תקליטים. נוסף על כך יופיעו בפעם הראשונה בקביעות שידורי הקונצרטים של התזמורת הארצישראלית. שידורים אלה יתקיימו אחת לשבועיים ביום ראשון, בשעה 8.30 ויועברו מאולם ''אוהל'' בתל-אביב. הפסקות בשידורים אלה תהיינה רק בשעת שהותה של התזמורת בחוץ-לארץ ובעונת החופשה השנתית של חבריה. תרשמו נא לפניכם את מועד השידורים האלה. וכדי לשוות ענין מיוחד לימים אלה שאין בהם שידור של תזמורת, קבענו להם סדרה מיוחדת בשם ''מוסיקה נדירה''. בסדרה זו תשמעו בקביעות יצירות, שאין נוהגים להשמיען בקונצרטים רגילים. לפיכך לא תשמעו בסדרה זו את הקונצ'רטו לפסנתר לצ'קובסקי או את הסומפוניה ''מן העולם החדש'' לדבוז'אק, אלא מוסיקה ששייכת לשלוש קטגוריות שונות: א) מוסיקה חדישה ב) מוסיקה עתיקה, כלומר מוסיקה שנכתבה לפני התקופה הקלאסית; וג) יצירות בלתי ידועות כמעט, או נשכחות כמעט של גאוני המוסיקה. השידור הראשון בסדרה זו יהיה הראשון בארבע תכניות בטהובן, שהזכרתי לעיל והתכנית הזאת תשמעו שלוש יצירות בלתי ידועות מפרי עטו של גאון זה, קונצ'רטו לפסנתר לבאליט שחיבר בימי נעוריו, ודואו לקלרינט ופגוט. בניגוד ל''מוסיקה נדירה'' זו תשמעו את היצירותהאהובות עליכם ביותר בתכנית ''כבקשתך'' למוסיקה קלאסית שתינתן במוצאי-שבת, משעה 7.00 עד שעה 8ץ00. זוהי התכנית לפי בחירת המאזין, שבה יקבל את מבוקשו, אף אם נהיה מוכרחים לחזור בתכנית זו על אותן היצירות. לפי המכתבים, שקיבלנו בשבועות האחרונים, יש לנו כבר כדי למלא תכניות מסוג זה לשנתיים ימים ואל נא ירגזו עלינו המאזינים, אם אין אנו יכולים להיענות לכל בקשותיהם. נוסף על כך עלינו להתחשב גם באלה שאינם נוהגים להגיש את בקשותיהם. לפיכך ביקשנו מאת כמה מומחים לרשום בשבילנו תכניות לפי טעמם, או ביתר דיוק, לפי מה שלדעתם חייב כל מאזין לחבב. כתוצאה מסידור זה תתחלפנה שתי תכניות זו בזו מדי שבוע בשבוע. האחת תהיה ''לבשת המאזינים'' והאחת תהיה ''לבקשת המאזינים'' והאחת ''לבקשת המבינים''.

כהתחלה ביקשנו מאת אלה, שמרצים או כותבים על מוסיקה, לבנות בשבילנו תכניות למבינים. בהצאותיהם מורגשת נטיה מעניינת למוסיקה קאמרית. לפיכך יקבלו ידידי המוסיקה הקלסית מסוג זה את חלקם, שכן נוסף למוסיקה הקאמרית ביום רביעי, בשעה 9.00 בערב, יתקיים אחת לחודש שידור למוסיקה קאמרית מן המוזיאון בתל-אביב (במוצאי-שבת בשעה 8.45 בערב). חובבי החזנות אמנם חסרים את תכניתם ''מלוה מלכה'' בשבתות אלה, אבל אנו נפצה אותם לא רק על-ידי הרחבת תכניות שבת אחרות, אלא גם על-ידי שידורי יצירות במסגרת השידורים מן המוזיאון מאת קומפוזיטורים ארצישראליים. שידורי סוליסטיים, ובכללם ''פסנתרנים ארצישראליים'' ישארו בימי שני בשבוע בשעה 9ץ00 בערב. בסדרה זו נסיים מחר את התריסר השני. ואם אוסיף, שרבים עוד יופיעו, הריני מתכוון לתריסרים רבים.

בוודאי תתמהו לשמוע, שרוב התכניות שנקבעו בין שעה 8.30 ל-9.30 הן תכניות קלאסיות. את המוסיקה הקלה והמשעשעת תמצאו בתכניות לחייל, בשידורי ''המטאטא'' ובתכניות מעורבות בימי חמישי, ואפילו חובבי ''כלניות'' יבואו על שכרם.

כפי שכבר הזכרתי בקשר לשידורים מן המוזיאון בתל-אביב, תישאר התכנית ''מלוה-מלכה'' במוצאי שבת בשעה 8.45. התכנית ''שלום עליכם מלאכי השלום'' תשודר בחדשי-החורף משעה 12.30 עד שעה 1.00 בצהרים. ידוע לנו, שרבים אינם פנויים באותה שעה להאזין לתכנית זו, ואילו תכנית זו מכוונת בעיקר למאזינים שאינם פותחים את מכשיריהם בשבת. ואנו מקווים למצוא בקיץ זמן מתאים יותר בשעות של אחרי-הצהרים.

לא כאן המקום לדון על בעית השידורים ביום השבת, אבל דבר אחד ברור לנו: מוטב לתת למאזינים, שפותחים את מכשיריהם בשבת, גם תכנית חגיגית לכבוד שבת, שאם לא כן יאזינו לתכניות-חוץ של תחנות זרות. לפיכך הוספנו לרבע השעה המוקדשת לקריאות בתנ''ך בטעמי-המקרא, עוד רבע שעה שבה נשדר חומר מתאים לשבת, כגון קריאה בספרות השבת ופרקי חזנות מעל גבי תקליטים. אנו מקווים להרחיב את אוצר תקליטינו בשטח החזנות על-ידי הקלטות מיוחדות ועל-ידי חומר מתאים, שאנו מחכים שיגיע מחוץ-לארץ, ואם יימצא בידינו חומר במידה מספקת, יש בדעתנו להקדיש לתכנית זו שעה שלמה. בינתיים נשדר לפני תכנית השבת תקליטים קלאסיים מתאימים, משעה 7.15 עד שעה 7.45.

גם בכל ימות השבוע האחרים תשמעו מוסיקה משעה 7.15 עד שעה 7.45. התכניות האלה תשודרנה במקום השידורים, ששודרעד עתה בשעה 4.15 אחרי-הצהרים. לפי תכנן תהיינה אלו קלות מן התכניות המאוחרות יותר. גם המוסיקה המזרחית -העברית תיכלל בשעה זו ביום שלישי. אחת לשבועיים, ביום ראשון, בשעה 7.15 תכנית בשם ''מיעטים מוסיקאליים''. תכנית זו תהיה מעין המשך של הסדרה ''מוסיקה של עמי-הברית''. אלא שבסדרה החדשה לא נכלול את העמים הגדולים, אלא את העמים שאינם מופיעים ''בכותרות גדולות'' באנציקלופידיות המוסיקאליות.

הזמן שעומד לרשותי, אינו מרשה לי לטפל בפרוטרוט בשידורים המוסיקאליים שבשעות הצהרים. בשעה זו נשדר את התכנית ''גאוני המוסיקה'' ביום רביעי, משעה 12.30 עד שעה 1.15 ותכניות קצרות וקלות יותר בימים האחרים של השבוע.

לפני שאסיים את דברי רוצה אני להזכיר גם את השיחות על המוסיקה. בעתיד ישודר השבועון ''מעולם המוסיקה'' ביום שני בשעה 8.00 בערב. נוסף על כך נשדר בכל יום שלישי, בשעה 7.40 סקירה קצרה על הקונצרט של אותו ערב. כמה מאזינים ביקשו מאתנו להקדיש להם שיחות על ענין קליטת המוסיקה, כדי להקל עליהם את ההאזנה. בעתיד הקרוב נתחיל גם בדבר זה.

ועוד עלי לציין, שלא הרחבנו את הזמנים של שידורי-המוסיקה, אבל רוב הזמנים נוחים יותר למאזינים ותבנית הלוח שיטתית יותר. את הפרטים המלאים לכל שבוע תמצאו כרגיל ב''הגלגל'' ואל נא תשכחו שהחל מיום 16 בדצמבר,עליכם לכוון את מכשיריכם לגל 307 מטר כדי לשמוע את התכניות, שעליהם שוחחתי.
סוף

18

  Photo: p18

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

|