הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

לדמותו של יהושע חנקין ז''ל / ד''ר יעקב טהון
המארשאל טיטו /יוסף נדבה
הצור: גיבראלאר ס.פ.ב. מאיס
מורי ההתעמלות בארץ באירגונם / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
בעקבות מרוץ הלפידים ממודיעין לתל-אביב / שמעון סאמט
ארבע שנים לא.ט. ס. (ATS) / נ. דונביץ
פרקים מהשקפת העולם היוונית / פרופ' ח. י. רות
אפרסקים / או הנרי
קציר, מבחר ממיטב ספרי החודש / דב קמחי
הדי השבוע / דניאל שר
יהדות אמריקה לישוב בארץ / הרב ד''ר אבא-הלל סילבר
עמוד הנוער
כיצד אפשר למנוע אסונות פרימוס וכיוצא בהם
ממראות ארצנו
בינינו לבין עצמנו / קארל סלומון
בשולי התכנית / יהושע משלוח
ביבינו לבין ברית המועצות / 'שעיהו קלינוב
רשמי ביקור באניה הדנית ''מאיין'' / שמואל סביסלוצקי
שלכת / ש. בס
שיר העגלון / מרים וילנסקי- שטקליס
במעגלי התזונה / א. הירשברג
הצגת הבכורה של משרתים של שני אדונים בתיאטרון הקאמרי / פטר מונק| עמוד הבא