הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

אנשי הועדה האנגלו-אמריקאית / יוסף נדבה
השופט ריבקינד יועצו של הגנרל אייזנהויר
מפעלי הדרכה בחינוך הגופ]ני בארץ / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
החייל המשוחרר מגיש את תביעותיו / שמואל סביסלוצקי
ממוצרט עד בטהובן / ד''ר קורט בלויקוף
קונצרטו לפסנתר מספר 3 מאת סרגיי פרוקופייף / א. ג
הריקודים של עליזה דובלון / ג. ק. גרשוני
יאפאן בתבוסתה /קול' ריצ' ס. מלון
פרקים מהשקפת העולם היוונית / פרופ' ח. י. רות
תנובה: עורק החיים באספקת המזונות / שמואל סביסלוצקי
עם צלילי הרדיו / החייל משה מייזלס
כעיר נצורה לאשר ברש/ ש. שווארץ
משחק המלכים לסטפאן צווייג
הדי השבוע / דניאל שר
דרישות שלום מיהדות אנגליה / פרופ' ז' ברודצקי
עמוד הנוער
משפט פושעי המלחמה בנירנברג / ניו רפובליק
סילוק כתמים
הרדיו כעזר למורה
המשדר החדש / אדוין סמואל
בינינו לבין עצמנו / מרדכי זלוטניק
בשולי התכנית / יהושע משלוח
גוגן / ש. בס
במעגלי התזונה / א. הירשברג| עמוד הבא