הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

כ''ה שנים לאגודת הסופרים / שמואל סביסלוצקי
סידני וביאטריס לבית ווב / ג'ורג' ברנרד שאו
הסינאטורים ווגנר וטאפט / יוסף נדבה
הפועל תל-אביב על סף העשור השלישי לקיומו / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
פנקס ועד ארבע הארצות / ישראל הלפרן
על זמרים ועל אמנות הזמרה / אפרים גולדשטין
תכניות לרפורמהסוציאלית במצרים / טיימס
מבוא ואלגרו אופוס 47 / אדוארד אלגר
פרקים מהשקפת העולם היוונית / פרופ' ח. י. רות
בכף הגורל המשותף / החייל אריה אורלינסקי
הדי השבוע / דניאל שר
עמוד הנוער
המשפט ההיסטורי / רוברט וולטש
כדבר אשה אל רעותה
לוח קטו של קווארץ יוצא למלחמה
בשולי התכנית / יהושע משלוח
המשורר יעקב פיכמן בעל פרס ביאליק
במעגלי התזונה / א. הירשברג
על הפילם היהודי שאיננו / ישעיהו קלינוב
הרופא על פרשת דרכים/ ברנרד שאו| עמוד הבא