הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

יצחק אדל בן חמישים / ישעיהו שפירא
י. ד. ברקוביץ ליובלו הששים / חיים תורן
אלינור ראתבון / יוסף נדבה
חלקי העולם חוברו בדצמבר
מכבי חיפה: מועדון ספורטיבי למופת / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
בעית גידול המשפחה בארץ / זהבה ביתן-אוליצקי
תרגיל התעמלות בוקר ברדיו
העמידה בתור לכניסה באוניברסיטאות
פרקים מהשקפת העולם היוונית / פרופ' ח. י. רות
מקצוע חפשי / מיכאל זישצינקו
קדישו של הזר / ל. אהרליך-היכלר
הדי השבוע / דניאל שר
הפתרון: ממשלה עולמית / פרןפ' אלברט איינשטיין
עברית לעולה / אהרן רוזנברגר
עמוד הנוער
ערבית מדוברת / ד''ר אירנה גרבל
מהכא ומהתם
כ''ה שנה להסתדרות העובדים
בינינו לבין עצמנו / מרדכי זלוטניק
בשולי התכנית / יהושע משלוח
אלים שהכזיבו / ישעיהו קלינוב
אירגון האומות המאוחדות / ליסנר
שיר השתיל / י שנברג וי. ולבה
במעגלי התזונה / א. הירשברג
הזמרת דה-פיליפ למען האופירה הא''י
חברה למוסיקה קאמרית בירושלים
התרבות כגורם ביחסיהן ההדדים של אנגליה וצרפת| עמוד הבא