הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

בנימין הכהן / ג'ון קמחי
לקראת כינוס המכבי הא''י / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
התעמלות בוקר ברדיו ירושלים בהנהלת מיכאל בן-חנן
ראש השנה לאילן וחג הנטיעה / ד''ר אפרים הראובני
פרקים מהשקפת העולם היוונית / פרופ' ח. י. רות
הדי השבוע / דניאל שר
עברית לעולה / אהרן רוזנברגר
עמוד הנוער
ערבית מדוברת / ד''ר אירנה גרבל
שאלת היהודים במשפט נירנברג / רוברט וולטש
קוים באופנה / תחיה בת-אורן
ממשגב-עם עד משואות
מהכא ומהתם
בשולי התכנית / יהושע משלוח
לאחר פרשת מורגן / ישעיהו קלינוב
על המלחמה ואופן חיסולה / אדוין סמואל
קומפוזיטורים כמורים / ד''ר פ. גרדנויץ
תערוכות יחידים בירושלים / פטר מונק
התרבות כגורם ביחסיהן ההדדים של אנגליה וצרפת
מלחינו חוזרים לבתיהם / נ. דונביץ| עמוד הבא