הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

שלמה זולצר, לוחם לאהבת ישראל ע''י המוסיקה / אפרים גולדשטין
יאן מאסאריק / יוסף נדבה
אנגלית מדוברת
הוצאת ספרי ספורט בארץ / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
התעמלות בוקר ברדיו ירושלים
הרדיו: כיצד הוא פועל / משה ברמן
מדרכי המחשבה המדעית / ד''ר שמואל סמברוסקי
פרץ גולדשטיין: חלוץ וצנחן / א. קראוס
אילן בכות לש. שלום
הדי השבוע / דניאל שר
באוניברסיטת הגוים / ישעיהו קלינוב
עמוד הנוער
ערבית מדוברת / ד''ר אירנה גרבל
אפנת האביב / תחיה בת-אורן
על האופנה הא''י / ד''ר אליעזר יוסטיץ
מרכז החדשות בעולם
בשולי התכנית / יהושע משלוח
עוני / אדוין סמואל
במעגלי התזונה / א. הירשברג
מסעות בנימין רביעי / נ. יצחקי
התרבות כגורם ביחסיהן ההדדים של אנגליה וצרפת
מהכא ומהתם| עמוד הבא