הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

לואי כהן עם התזמורת הא''י
איגור סטראווינסקי
אנדריי ווישינסקי / יוסף נדבה
אנגלית מדוברת
יובל העשור לאגודת מכבי ת''א הצפון / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
צרפת: בצרפת של פליכס ג'אן / ישעיהו קלינוב
התעמלות בוקר ברדיו ירושלים
מדרכי המחשבה המדעית / ד''ר שמואל סמברוסקי
על משואות הגולה, רשמים ממסע בפולין ובארצות מערב אירופה מאת זרובבל
שי מן החזית / אורה זוננשיין
שני ספרים על זיו מועדינו שפנה / פרופ' ש. ה. ברגמן
הדי השבוע / דניאל שר
עמוד הנוער
עזרת בריטניה לארגון המחתרת באירופה / ד''ר בטי מורגן
על שמירת העור וחיסונו / ד''ר שטרן
משאל מבית לבית לקביעת עובדות סטאטיסטיות
בינינו לבין עצמנו / קארל סלומון
בשולי התכנית / יהושע משלוח
התרבות כגורם ביחסיהן ההדדים של אנגליה וצרפת| עמוד הבא