הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

עדים בועדה האנגלו-אמריקאית / יוסף נדבה
ארץ ישראל והאולימפיאדה הקרובה / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
שעשועי אספים / אדוין סמואל
הארכיון הציוני המרכזי / אמנון בן-יוחנן
התעמלות בוקר ברדיו ירושלים
מדרכי המחשבה המדעית / ד''ר שמואל סמברוסקי
תכניות לכינוס של מוסיקה יהודית בשנת 1925 / ד''ר קורט בלויקוף
הדי השבוע / דניאל שר
עברית לעולה / אהרן רוזנברגר
עמוד הנוער
ניקוי כלים
מהכא ומהתם
סרטים לילדים
פגישת המאזינים בת''א / ש. שריה
בשולי התכנית / יהושע משלוח
במעגלי התזונה / א. הירשברג
זהירות, צבע טרי מאת ז. ורדן / שמואל סביסלוצקי
התעשייה הא''י על סף תקופה חדשה / ר. זולמזן| עמוד הבא