הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

סיר בן סמית / יוסף נדבה
יצחק נוז'יק / שמואל סביסלוצקי
אנגלית מדוברת
ארגון תנועת ספורט הפועלים העולמי / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
התעמלות בוקר ברדיו ירושלים
הרדיו: כיצד הוא פועל / משה ברמן
משיר עם לזמר עם / ד''ר חיים בר-דיין
חולמים ולוחמים ליעקב יערי-פולסקין / ש. שווארץ
הדי השבוע / דניאל שר
עברית לעולה / אהרן רוזנברגר
עמוד הנוער
עציצים ופרחים / ד''ר אלישבע בויקו
מהכא ומהתם
הבריגאדה העברית בהולנד
בשולי התכנית / יהושע משלוח
וורשה בהבימה / ד''ר יעקב רוזנטל
הנרי החמישי / יהודה רוזנברג
התעופה העברית בהתפתחותה / נ. דונביץ
רשמי ביקור באירופה / אברהם זברסקי
משוט בעולמנו: עלילת -דם בנוסח 1946 / ישעיהו קלינוב
היהודים האינדיאנים במכסיקו / מאיר פרנקל| עמוד הבא