הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

פרןפ' שמואל אלוואן / אפרים גולדשטין
לורד קילירן / יוסף נדבה
ספורט הרכיבה בארץ / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
ברייטניה: הימין והשמאל בריטניה / אדרי זיגפריד
בריטניה: מעמד של דומיניון פירושו עצמאות / פ. הילטון
התעמלות בוקר ברדיו ירושלים
מדרכי המחשבה המדעית / ד''ר שמואל סמברוסקי
הצגת המחול של גרטרוד קראוס / ג. ק. גרשוני
הדי השבוע / דניאל שר
עמוד הנוער
ניקוי כלי מתכת / מינה מאייר
מהכא ומהתם
פרלמנט של תלמידים בבית ספר תיכוני באנגליה
בינינו לבין עצמנו / מרדכי זלוטניק
בשולי התכנית / יהושע משלוח
נימוסים /אדוין סמואל
במעגלי התזונה / א. הירשברג
בווינא המעטירה / ישעהו קלינוב| עמוד הבא