הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

ברוך מורגנטאו ולההמן / יוסף נדבה
פיתוח הספורט בבריגדה העברית / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
קאנאדה / פטר קניבון
התעמלות בוקר ברדיו ירושלים
איחוד ציבור העתונאים העבריים / שמואל סביסלוצקי
הרדיו: כיצד הוא פועל / משה ברמן
מדרכי המחשבה המדעית / ד''ר שמואל סמברוסקי
הקבירניט בסמוך לאלוה / ישעיהו קלינוב
רש''י רומן היסטורי ליוחנן טברסקי / חיים תורן
הדי השבוע / דניאל שר
ברייטניה ורוסיה / ברטראנד ראסל
הכינוס הבין-לאומי של אנשי מדע מטעם אירגוני הפועלים
עמוד הנוער
תשובות לשאלות מאזינות
מהכא ומהתם
י''ג שנה לקונסרבטוריון
בינינו לבין עצמנו / קארל סלומון
בשולי התכנית / יהושע משלוח| עמוד הבא