הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

גנרל פראנקו / יוסף נדבה
אנגלית מדוברת
שיפורים בפיקוח על החינוך הגופני בבתי הספר / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
צ'כוסלובקיה: המשוחררת / מוריס הינדוס
התחרות האם והילד
התעמלות בוקר ברדיו ירושלים
מגילת אסתר וחג הפורים / ד''ר נחום וואהרמן
מדרכי המחשבה המדעית / ד''ר שמואל סמברוסקי
מוסיקאים יהודים באמריקה הלאטינית / ד''ר פ. גרדנויץ
הדי השבוע / דניאל שר
על לימוד הלשון העברית ברדיו / אפרים גולדשטין
עמוד הנוער
וועדת-החקירה בארץ
והעיר ת''א צהלה ושמחה
בשולי התכנית / יהושע משלוח
במעגלי התזונה / א. הירשברג
תקותם האחרונה מאת שמשון חלפי
תערוכות ציור בלונדון / חנה בן-דב
רשמי ביקור באנגליה ובארצות הברית / דוד הורוביץ| עמוד הבא