הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

תחנת השידור בראמאללה / א. ג. פריצרד
עקרונות הטלוויזיה וסיכויי הקליטה בא''י / משה ברמן
דברי ברכה מאת הועד לעומי
מה דרישותך משירות השידור בארץ? / אדוין סמואל
עשור לקול ירושלים / מרדכי זלוטניק
הלו! הלו! ירושלים מדברת / נ. דונביץ
פרק בתולדות הרדיו בא''י / יהושע משולח
עשר שנים מוסיקה יהודית / קרל סלומון
רשימות מוסיקליות בקשר לתכניות יובל העשור
משהו מבין כתלי האולפן / אפרים גולדשטין
מגילת פינת הנוער מאת רותי
הסכת והשכל / יהודית ידידיה
אמנות בחיתולים / לאה פורת ומיכאל רייך
קצת סיכויים / גרשון סוויט
תחנת השידור ברמאללה / א. ג. פריצרד
בעית ההתבוללות בסיפור אנגלי / ד''ר ז. מ
ביקורם של חברי וועדת החקירה בבנין שירות השידור בירושלים
סיור באולפני שירות השידור בלוית פקיד-המודיעין
קבוץ עברון עולה על אדמתו
אשר על צפרי המלך, פרק מסיפור היסטורי / דב קמחי
בשולי התכנית / יהושע משלוח
לבעיות התיאטרון בארץ / ק. ג. גרשוני| עמוד הבא