הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

משמעותו המודרנית של המושג אימפריה / אליזבט מונרוי
אליעזר ז' הופיין / שמואל סביסלוצקי
שמואל סידני סילברמן / יוסף נדבה
נופו של פרצוף האדם / פטר מונק
אנגלית מדוברת
הקלוב הא''י לסקי בקפריסין / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
התעמלות בוקר ברדיו ירושלים
פרס למוסיקה /יהויכין סטוצבסקי
הדי השבוע / דניאל שר
יהדות אמריקה במערכה הציונית / עמנואל ניומן
מצוקת הרעב בעולם / סיר ארתור סלטר
עמוד הנוער
ערבית מדוברת / ד''ר אירנה גרבל
חלומו של לוחם אלמוני שביקש לקרוא לו בשם ''נילי'' / שמעון סאמט
כדבר אשה אל רעותה
המלחמה במחלות טרופיות
התכניות המיוחדות לחייל העברי / נ. דנוביץ
פגישת המאזינינים עם עובדי המחלקה המוסיקאלית בשירות השידור בארץ / אפרים גולדשטין
בשולי התכנית / יהושע משלוח
הרב והאפיפיור / ישעיהו קלינוב
בית הארץ בלונדון / חנה בן-דב| עמוד הבא