הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

ד''ר אהרן ברט / שמואל סביסלוצקי
גאוואם סולטאנה/ יוסף נדבה
אנגלית מדוברת
ניו-זילנד / קולונל וויט
התעמלות בוקר ברדיו ירושלים
חולון : מסד לעיר העתיד בת 120 אלף נפש / שמואל סביסלוצקי
החזרת החיילים המשוחררים לחיים אזרחים מאת סגן מנהל של מחלקת העבודה
טיול לאורך רכס המונטור / מ. שויד וו. כץ
הדי השבוע / דניאל שר
עמוד הנוער
המוסר במשפט נירנברג / ג. ס. ספינקס
נול האורגית חסר-הסירה
בני ברק, פרק מסיפור / דב קמחי
בשולי התכנית / יהושע משלוח
סר הווארד פלורי / הוברט א. בירד
מביקורו של הנציב העליון בת''א / שמואל סבסלוצקי
כך כתוב בלקסיקון / שמואל סביסלוצקי
רשמי ביקור בארצות אמריקה / ד''ר א. גרינובסקי
על היהודים בסין / מאיר פרנקל
מורי ההתעמלות בעבודתם העיונית / אלכסנדר אלכסנדרוביץ| עמוד הבא