הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

מזון או מות / רוברט ב. דארנט
דוד רמז יושב ראש הועד הלאומי / שמואל סביסלוצקי
לאחר המהפכה האמנותית באטליה / ס. ש
הודו: רשמים מהודו / אברהם סמט
התחרות האם והילד
ואדי פרה - ואדי סויניט / מ. שויד וו. כץ
חומרים פלאסטיים: מה הם / לורנס בראג
הדי השבוע / דניאל שר
עמוד הנוער
על פעולת הבליטות בעור והטיפול בו / ד''ר שטרו
הדיג בא''י
פגישת המשתתפים בתכניות שירות השידור / אפרים גולדשטין
בשולי התכנית / יהושע משלוח
זכרונות ממלחמת העולם השניה / פ. ס. ס. י. בריקהל
בעית הסרט העברי / ברוך דינר
מאיר לוין והרברט קליין מיצרים סרט א''י / ב. ד
האופירה החדישה פטר גריימס לבנימין בריטן / חנה בן-דב
פוטש את פרלמוטר מאת מונטגיו גלאס / שמואל סביסלוצקי| עמוד הבא