הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

ליום הזכרון העשירי הרב קוק / הרב משה אוסטרובסקי
עשר שנים לבצלאל החדש
על האטום והנרגיה הצבורה בו
דו-שיח על הפצצה האטומית
המאבק הבין-עירוני בספורט המים / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
על מחלקת האוטורפים והפורטריטים בספריה הלאומית
בריטניה: הקאבינט הבריטי החדש
פדויי השבי / שמואל סביסלוצקי
רשמים ממפעל החינוך של עליית הנוער / ד''ר נ. מוריס
גלויים חדשים בשטח הטלוויזיה / ג'ון ל. ביירד
עוד כוס קטנה אחת / דורותי פארקר
הדי השבוע / דניאל שר
לאחר ועידת פוטסדאם / מ. ג
בצל קורתך
שיר האדמה / יהושע אנקורי
במעגלי התזונה / א. הירשברג| עמוד הבא