הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

בנדטו קרוצ'ה / יוסף נדבה
אנגלית מדוברת
הכינוס השמיני של תנועת המכבי / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
דרום-אפריקה: האוניון של דרום-אפריקה: מורשה קשה / רוברט דארנט
פרס: אזרבידז'ן, פגישה אנגלו-רוסית ראשונה / ריצ'ארד דימבלבי
התחרות האם והילד
חמישים שנה למתולה / נ. דונביץ
פאול לוינה / פטר מונק
חביבה רייק /כפרי
הצער השני ליהודה רדאי
הדי השבוע / דניאל שר
שנת האכזבות / - -ץ
עמוד הנוער
עתידה של תוצרת החרסינה בבריטניה
בשולי התכנית / יהושע משלוח
משפט דרייפןס 1946 / ישעיהו קלינוב
שירים לאלישבע / חיים תורן
במעגלי התזונה / א. הירשברג
ספר על התיאטרון הבימה מאת ג. חנוך / ג. ברחנה| עמוד הבא