הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

ד''ר חן בעל פרס נובל /- -קי
פיאורלו לה-גוורדיה / יוסף נדבה
אנגלית מדוברת
אלי-צור התל אביבי בהופעה ספורטיבית / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
התחרות האם והילד
ל''ג בעומר / ד''ר נחום וואהרמן
ל''ג בעומר במירון / ב. יפה
ביתר - אל קבו - שיך מרזוק - דיר אש-שיך / מ. שויד וו. כץ
חג העשור של הנמל העברי בתל-אביב / שמואל סביסלוצקי
על 23 גבורי הים שבוששו לשוב / ש. ס
מחסור המזון הכללי בעולם והשפעתו על ארץ-ישראל / ג. וואלש
עמוד הנוער
ערבית מדוברת / ד''ר אירנה גרבל
השיטה המטרית למשקולת / א. הירשברג
קציר העומר ברמת יוחנן
בשולי התכנית / יהושע משלוח
דרישת-שלום מלונדון / ישעיהו קלינוב
שיר נודד / דוד שמעונוביץ
הצגת הבלט של רינה ניקובה| עמוד הבא