הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

עזרא אהרן / דוד אבישר
משהו על סוקולוב מפי בני דורו / ב. בן-ארי
ברכה צפירה / יוסף נדבה
הרברט הובר / יוסף נדבה
הפעולה האירגונית-מקצועית של הפועל בארץ / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
רוסיה וארצות העולם / ארתור קסטלר
פרקים מן ההווי היהודיבבית המשפט / ד''ר ש. ז. חשין
התחרות האם והילד
לקראת הקמת בית סוקולוב / שמואל סביסלוצקי
הווי ארצישראלי מאחורי גדרי-תיל
עירובי רשויות לצבי ויסלבסקי / פרןם' ש. ה. ברגמן
הדי השבוע / דניאל שר
עמוד הנוער
ד. ד. ט. / א. הירשברג
האוניברסיטה במנצ'סטר
העשרים ושלושה שיצאו ולא חזרו
בינינו לבין עצמנו / ד''ר ישעהו שפירא
בשולי התכנית / יהושע משלוח
בניו יורק היהודית / ישעיהו קלינוב| עמוד הבא