הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

וויקטור עמנואל השלישי / יוסף נדבה
מכבי הצעיר בהכשרה חקלאית / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
פרקים מן ההווי היהודיבבית המשפט / ד''ר ש. ז. חשין
התחרות האם והילד
לחידוש חג הבאת העומר / מתתיהו וינר
רצ'יטטיב ואימפרוביזציה בחזנות / אפרים גולדשטין
קסטל-צובה -כסלון- בית מחסיר, באב אל ואד / מ. שויד וו.כץ
סיפור בלי גבורים לא. א. קבק סקירה של ש. שווארץ
הדי השבוע / דניאל שר
עברית לעולה / אהרן רוזנברגר
עמוד הנוער
קוים באופנה / תחיה בת-אורו
חג השבועות : חג הביכורים
בשולי התכנית / יהושע משלוח
רשמי-ביקור במעבדה לדברי ימי הישוב / ש. ארנסט
החוזרים / ל. אהרליך-היכלר
השומרונים בחגיהם / י. משולח
משהו על הדראמה העברית / ג. אריסון
ידיד האמנות, התערוכההכללית של אמני א''י בת''א / פטר מונק| עמוד הבא