הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

אם יהודית בראש הצלת הפליטים / שמואל סביסלוצקי
מאהטמה גנדי / יוסף נדבה
תחרויות באתליטיקה קלה לזכרו של הבריגדיר קיש / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
התחרות האם והילד
טפלות בעיר הקודש / מ. י. בן-גבריאל
אליסטר רואלטון-קיש מנצח-אורח בתזמורת הא''י / פטר מונק
והוא האור ללאה גולדברג, סקירה מאת א. ב. יפה
הדי השבוע / דניאל שר
עברית לעולה / אהרן רוזנברגר
עמוד הנוער
עבודת שלושים שנה של ''הדסה'' למען הישוב
הרדיו, כיצד הוא פועל / משה ברמן
תרומתה של בריטניה לפיתוחו של הרדיו / ט. י. בונינגטון
בשולי התכנית / יהושע משלוח
משוט על פני אירופה / י. ב. פריסטלי
במעגלי התזונה / א. הירשברג
בתיאטרון יהודי בפאריס / 'שעיהו קלינוב
משהו על המלט / ג. אריסון
בני אפרים בחורשת אונדו במדינת דאהומי / מאיר פרנקל
הצגת המחול של גרטרוד קראוס / ג. ק. גרשוני| עמוד הבא