הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

אסתר גמליאלית / יוסף נדבה
איסמעיל צדקי פתה
יוסף הפטמן / ש. ס
אמנות שימושית בבית-הנכאות בצאל / פטר מונק
בית הכשרה ימית להפועל תל-אביב / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
פרקים מן ההווי היהודיבבית המשפט / ד''ר ש. ז. חשין
בעיית שובו של החייל המשוחרר אל החיים האזרחיים בא''י
ב''פינת החייל'' עם השחרור /הד
ואדי באלטה- עגיון - עטרה - שיך קטרואני - ביר זית - גופנה /מ. שויד וו. כץ
הדסה בשני הקצוות / מינה בראונסטון
רשמי הקונצרט במשק יגור / אפרים גולדשטין
חג המדע העברי ברחובות / שמואל סביסלוצקי
הדי השבוע / דניאל שר
עברית לעולה / אהרן רוזנברגר
עמוד הנוער
כיצד החרידה ''הדסה'' את הכרת התזונה בישוב / שרה בבלי
חיילים וחיילות משתחררים וחוזרים לחיים האזרחים
לקראת התכניות
בשולי התכנית / יהושע משלוח
בלום באמריקה / ישעיהו קלינוב| עמוד הבא