הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

ליב יפה / אברהם לוינסון
פרופ' הארולד לאסקי / יוסף נדבה
אדיס דה-פיליפ
שילוב הדורות / דב שובל
כנוסי הספורט של בתי הספר בארץ / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
מוסיקה במדי חאקי / אלסטר רויאלטון- קיש
זכרונות של יקי לסאמי גרונימן / ש. שווארץ
הדי השבוע / דניאל שר
רוסיה, תורכיה ומצרי-הים / לונדון קולינג
עברית לעולה / אהרן רוזנברגר
עמוד הנוער
הליכות הבית / מינה מאייר
ביום הולדתו של הוד מלכותו המלך ג'ורג' הששי בירושלים
הדאגה לבריאותם של פועלי-התעשיה בבריטניה
בשולי התכנית / יהושע משלוח
על הנוער המתלמד באמריקה / ישעיהו קלינוב
הצעיר הנועז על נדנדת-הקרקס / וויליאם סארויאן
מה טובו ענביך כרמי / ברוך דינר
לקראת הצגת המכשפה מאת א. גולדפאדן ע''י האוהל / ג. ק. גרשוני
האימפרסיו משה ולין / גר| עמוד הבא