הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

המשורר יוסף צבי רמון / ש. ס
ברנארד ברוך / יוסף נדבה
שני בארונים / ישעיהו קלינוב
ג'ון סטראצ'י / אובסרוור פרופייל
ההתחרות של אליפות השביעית של הפועל באתליטיקה קלה / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
פרקים מן ההווי היהודיבבית המשפט / ד''ר ש. ז. חשין
תוצאות התחרות הסמלים הגדולה : פלס
רמת-גן: פינת הקסם ומרכז השרון / שמואל סביסלוצקי
מכתבים למערכת
אח אני לאלפים שקדמו לי / צבי
ברכת אחים מגיטו ווארשה, מפי צביה לובטקין
בית קארנובסקי לי. י. זינגר / חיים תורן
הדי השבוע / דניאל שר
עמוד הנוער
ערבית מדוברת / ד''ר אירנה גרבל
הצגת אופנה גם בירושלים
שלוש שנים לבית יורדי הים בחיפה
בשולי התכנית / יהושע משלוח
המלט בהבימה / פטר מונק| עמוד הבא