הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

ג'ורג' בידו / יוסף נדבה
אהרן אהרנסון ז''ל / ש. מצא
ספורט הכדורגל בקרב הנוטרים העבריים / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
התחרות האם והילד
הנחת אבן הפינה לכפר הילדים גבעת וושינגטון / ל. ביין
תרבות והווי מבתי המרגוע / נחום לוין
בית איכסה - קוביבה - מעלה החמשה - קרית ענבים / מ. שויד וו. כץ
דרכי לקראת התחיה והגאולה לפרופ' י. קלוזנר / ברוך שוחטמן
הדי השבוע / דניאל שר
עמוד הנוער
ערבית מדוברת / ד''ר אירנה גרבל
מחזות שופעים עושר ודראמות חברתיות באולפני הסרטים בבריטניה
בשולי התכנית / יהושע משלוח
מארי סעדיה במסיבה / צבי אריאל
גן-החיות בתל-אביב / ב. גופר
עוללות מסביב ל המלט / ג. ק. גרשוני
מה היה בקולומביה / ישעיהו קלינוב| עמוד הבא