הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

לורד וינטרטון / יוסף נדבה
ד. דה-קרסל / ג. דובביץ
עשרים שנות שחיה במכבי חיפה / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
הטכניון העברי בחיפה / נחמיה קרוננברג
לוינה חזר / פטר מונק
כפוף על גווילים שרופים / משה מוסלר
תנ''ך ספרדי-עברי באמריקה / ישעיהו קלינוב
בשבילי הביבר לדוד שמעונוביץ / חיים תורן
הדי השבוע / דניאל שר
עברית לעולה / אהרן רוזנברגר
עמוד הנוער
הליכות הבית / מינה מאייר
בבית האמנים בירושלים
אסיפת מאזינים בחיפה
בשולי התכנית / יהושע משלוח
על מקצוע הרפואה / ד''ר י. ל. רוקח
סוף-סוף גילו את הכוכבים / ברוך דינר| עמוד הבא