הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

מיכאל פוט / יוסף נדבה
הקונגרס הבינלאומי של ספורט הפועלים / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
מחנה נופש והבראה לנערים עובדים / אורי
משהו על קיט / דוד בנבנישתי
ברכות שלמה- נבי דניאל - משואות יצחק - כפר עציון - בית אמר - עין ירוב / מ. שויד וו. כץ
הטראגדיה הגדולה / ישראל זנגוויל
לוחם השחרור העברי ולוחם השחרור האוקראיני
בית ח. נ. ביאליק בתל-אביב / ד''ר יעקב רוזנטל
ההומור של ח. נ. ביאליק / ש. ארנסט
נעמי צורי / י. נ
הדי השבוע / דניאל שר
עמוד הנוער
תוצאות התחרות ''האם והילד'' ב הגלגל / אשר הירשברג
בבית הטביעה למטבעות בבריטניה
בשולי התכנית / יהושע משלוח
רשימות-תצלומים מאיטליה / חיים אהרונוביץ
שיר האביב / מתתיהו וינר
ד''ר תיאודור הרצל על במת התיאטרון / ישעיהו קלינוב
המכשפה: קומדיה מוסיקאלית מאת א. גולדפאדן / ג. אריסון
שארית הפליטה באיטליה / ד''ר שלמה א. נכון| עמוד הבא