הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

גאונותה המוסיקאלית של מירה הס / אוגוסטוס מויר
מגדל פלדה נשחק לאבק
חידוש הקשרים הספורטיבים עם חו''ל / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
ראש השנה בהמשך הדורות / ד''ר נחום וואהרמן
ברכה לישוב בפרוס השנה החדשה / הרב הראשי הרצוג
שלוש שנים למפעל שנת השירות הלאומי / נ. דונביץ
סיכומים וסיכויים / ישעיהו קלינוב
על צום גדליה ומשמעותו ההיסטורית / מץ רובינזון
כיצד מאכילים העופות את גוזליהם / פ. פיט
על משקנו הטכני / י. בן-סירה
פגישה אחרונה / דורותי פארקר
הדי השבוע / דניאל שר
עמוד הנוער
אני קוראה למענך
ליד הראי / תחיה בת-אורן
מחנה הנוער העובד על הכרמל
בשולי התכנית / יהושע משלוח
במדורת חזון / א.רוזנצווייג
במעגלי התזונה / א. הירשברג| עמוד הבא