הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

לורד קינס / יוסף נדבה
עשר שנים של פעילות מוגברת בספורט השחייה ב ה''פועל'' / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
אסיה החדשה
יום תשובה וכפרה /הרב הראשי עוזיאל
ברכה לחיילינו לראש שנת תש''ו / ד''ר ב. ג'וסף
מוסיקה באירופה בשנת 1945 / ד''ר פ. גרדנויץ
המשק הארץ-ישראלי במבחן / דוד הורוביץ
הדי השבוע / דניאל שר
עמוד הנוער
תוצרת הפניסילין בארץ
אות של תחנת ירושלים / קארל סלומון
בשולי התכנית / יהושע משלוח
במעגלי התזונה / א. הירשברג| עמוד הבא