הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

ליון בלום, יוסף נדבה
ראשיתה של הפצצה האטומית / ד''ר ליזה מייטנר
המחזור הראשון של מורי התעמלות ארצישראליים / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
מה יהא עתידה של גרמניה /פ. א. האייק
על תכנית ''קול האדמה'' / אידוב כהן
המשק הארץ-ישראלי במבחן / דוד הורוביץ
הדי השבוע / דניאל שר
עמוד הנוער
אל אשת הקיבוץ
צליחת הכנרת תש''ו
איך לשמור על מקלט הרדיו / עזרה גולפוד
בשולי התכנית / יהושע משלוח
במעגלי התזונה / א. הירשברג
בבית הבימה / ש. סמט
משהו על לי-לה-לו / ד''ר א. פיירשטיין
הספר מסביליה / מיכאל רייך| עמוד הבא