הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

קודם עלית השמש... ? / מ. ג
הדי השבוע
מי יכול כיום להגר לארצות אמריקה- ולאן / ישעיהו קלינוב
הרב הגאון א. י. אונטרמן - רבה הראשי של תל-אביב /שמואל סביסלוצקי
סידני הילמן / יוסף נדבה
הדרך לשלמות /שמעון תדמורי
עמוד הנוער: הסכת והשכל; פינת הנוער
עמוד הנוער: הסכת והשכל; פינת הנוער
עמוד הנוער: הסכת והשכל; פינת הנוער
משלחת מהודו בארץ ישראל
תערוכות בירושלים / פטר מונק
פעולות הסתדרות נשי מזרחי אמריקה-ארץ-ישראל / ל. ביין
דני מבקר בהצגת ''המלכה בשבי'' / אשר הירשברג
לקראת השנה הרביעית של ''הגלגל'' / מערכת
בשולי התכניות / יהושע משולח
פיליטון: האישיות של הרדיו או כוכבים באולפן / שמואל רוזנבליט
ציור: באסיפת מאזינים / די סאטרדי איוונינג פוסט
ארצות הבאלקאן / פרופ' מדליקוט
חיסולה של טרזין - עיר הגיטו לדוגמה
ספר השבוע: אוטופיה: תומוס מורוס תרגום אפרים שמואלי / חיים אורמיאן
מכתבים למערכת
פרדריקו גארציה לורקה, הפיטן הספרדי
לקראת התכניות
100 שורות על ספורט: קורס בחינוך גופני לחיילים משוחררים / אלכסנדר אלכסנדרוביץ| עמוד הבא