הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

תפילה צבאית בימים הנוראים ברומא המשוחררת / חיים אהרונוביץ
השופר: מתוך: קדמוניות המוסיקה העברית / צבי סופר
הרב י. א. הלוי הרצוג / גוש-זהב
ראנדולף צ'רציל / יוסף נדבה
הדי השבוע
בראש השנה יכתבון... / הלל זיידמן
ראש השנה בירושלים / ש. ארנסט
מה ספרותנו חסרה? שיחה פרופ' יוסף קלוזנר / חיים תורן
וולדיסלב כראפוסטה /בן-ציון צאנגן
החזן והקומפוזיטור יהושע ויסר / אפרים גולדשטין
עברית לעולה / אהרן רוזנברגר
ישיבותיה של ירושלים - עבר והווה / בנימין יפה
במעגלי תזונה / אשר הירשברג
לקראת הסתו
בשולי התכניות / יהושע משולח
לתכניות הסכת והשכל
משוט בעולמנו: כך נוסעים היום / ישעיהו קלינוב
בינינו לבין עצמנו / אדוין סמואל
לקראת התכניות
לקראת התכניות המוסיקלית
כתובות עבריות מימי המקרא / פרופ' נ. ה. טורטשינר
100 שורות על ספורט: השחיה במרכז ההופעות הספורטיביות/ אלכסנדר אלכסנדרוביץ| עמוד הבא