הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

תחרות של השקפות או תכנית שביצירה / ווקהם סטיד
הדי השבוע/ דניאל שר
עברית לעולה / אהרן רוזנברגר
דב שטוק / שלמה שפאן
הנרי וואלאס /יוסף נדבה
בעל הקונקורדנציות: חיים יהושע קסובסקי /ברוך דינר
ליל כל נדרי בבית החולים / ג. ק. גרשוני
כפרות... / יצחק נחום לוי
שירת התשובה / גוש זהב
דוחקי-קיצין / בן-ציון צאנגן
למנהג הקערות בערב יום כפור: ר' זרח ברנט / ד. ת
מאיר דיזנגוף: עשר שנים למותו / ש. ארנסט
בינינו לבין עצמינו / אדוין סמואל
מנצחי התזמורת הא''י ואמניה האורחים / ד''ר פ. גרדנויץ
תכלה שנה - תחל שנה
הצום: שיחה עם רופא על ערב הצום, הצום ושבירתו
לסתו
בשולי התכניות / יהושע משולח
לתכניות הסכת והשכל
מועדוני תלמידים / יןסף מיוחס
ספר השבוע: ג. שופמן / שלמה ברימן
משוט בעולמנו: פארית, אבגוסט 1946 / ישעיהו קלינוב
יוסף אידלסון: החזן מווילנא
משה קוסוביצקי : החזן הראשי בבית-הכנסת הגדול בווארשה| עמוד הבא