הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

הומאניות מעל לריבונות
הד השבוע
יהודה (ליאון) רקנאטי, ז''ל / ד''ר נתן שלם
השופט לורנס: אב בית-דיו במשפט נירנברג / יוסף נדבה
טיול השבוע: יב: הרטוב; מערת התאומים; ספלה; בית עטאב; דיר-אש-שיך / מ. שויד
עברית לעולה / אהרן רוזנברגר
סוכתו של סבא / יצחק נחום לוי
מסביב לאתרוג / ש. ארנסט
מנהגי ישראל בסוכות ובשמיני-עצרת / קלמן קליינר
זכר למצות הקהל / לץ ביין
תכניות-היסוד של ''קול ירושלים'' / יהושע משולח
יהודים בתור מחברי מוסיקה קלה / ד''ר פ. גרדנויץ
השבוע המוסיקלי / מאזין
בשולי התכניות /יהושע משולח
בסוכות תשבו שבעת ימים
תוצאות התחרות האופנה / ד''ר אליעזר יוסטיץ
קישוטי לואי
הודעה למאזינים: ספרים בסטנסיל במעגלי תזונה; הליכות הבית
שיחות הבוקר לנוער
לתכניות פינת הנוער
עמוד: הנוער: אסיפת מאזינים צעירים בירושלים
הסכת והשכל
מאיר דיזנגוף / אמנון בן-יוחנן
תיאטרון לילדים
כבושי העברית בדורנו / חיים תורן
משוט בעולמנו: באניה ליגאלית / ישעיהו קלינוב
ברכת כבוד השופט העליון גד פרומקין לשנה החדשה
הסתדרות נשי מזרחי באמריקה / דבורה רבינוביץ
לקראת התכניות
מכתב למערכת
100 שורות על ספורט: נסתיים אליפיות השחיה של הפועל בארץ/ אלכסנדר אלכסנדרוביץ| עמוד הבא