הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

תנופה חדשה לסוציאליזם הבריטי / ג. ב. פריסטלי
הד השבוע / דניאל שר
ד''ר אדוארד בנש /ההומניסט והליבראל הגדול / מ. ג
ארתור קריץ'-ג'ונס / יוסף נדבה
העתונות: מקצוע ושליחות / משה מדזיני
עברית לעולה/ אהרן רוזנברגר
תערוכות של פירות סובטרופיים / י.מ
משוט בעולמנו: שלושה שזוכו / ישעיהו קלינוב
קול האדמה / ג. ג
מנחם אושיסקין ז''ל, גואל אדמת ישראל/י. חזן
משהו על אחת מבנמותינו: לפתיחת העונה ה-8 של עתון העתונאים / י. בן-נון
במעגל תזונה / אשר הירשברג
קום באופנה
מחנה צבאי אמריקאי הובא לארץ-ישראל
בשולי התכניות / יהושע משולח
השידורים לבתי-ספר
אורחה במדבר
אנטון ברוקנר: ליום מותו החמישים / רפאל דה-קוסטה
ספר בשבוע: אפורים כשק ליגאל מוסנזון / א. ב. יפה
שרה אהרנסון
מה תתן לנו הטלוויזיה? / גורדון ה. קול (פ.מ.)
רבי שמעון צבי הורוויץ (לידר) במלאות שלושים לפטירתו
צבי קליין
תיבת השאלות הטכניות
הסכת והשכל
לקראת התכניות
100 שורות על ספורט: מפעולות מכבי בגולה/ אלכסנדר אלכסנדרוביץ| עמוד הבא