הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

לאחר נירנברג / ישעיהו קלינוב
הדי השבוע / דניאל שר
הכנר שמעון גולדברג
סאמנר וולס / יוסף נדבה
בינינו לבין עצמנו / ד''ר ישעיהו שפירא
מוסיקה מוזנחת / ד''ר פ. גרדנויץ
טיול השבוע: יג: גופנה; ביר זית; אבו שחידים; חרבת כפר סום; נבי ע'ית; ראס כרכר; אל ג'ניה; רמאללה / מ. שוידוו. כץ
מחלקת הדואר בארץ-ישראל / ד. ה. מק-קיי, מ.מ. המנהל הכללי
הצגת אפנה בירושלים / תחיה בת-אורן
במעגל תזונה / אשר הירשברג
האין אני נחמדת?
השירות ההיגייני הדסה פעיל במשכנות העוני בירושלים / אשר הירשברג
בשולי התכניות / יהושע משולח
השבוע המוסיקאלי / מאזין
שידורים לבתי-הספר
אסיפת מאזינים צעירים בירושלים / מ. בן-אפרים
התיאטרונים הארצישראלים בעונה החדשה / נתן דובביץ
קשר נגד היטלר / צ'סטר ווילמוט
הבן (רשימה) / ל. אהרליך- היכלר
מכתב למערכת
בעיני ראיתי / ל. יפה
תיבת השאלות הטכניות
לקראת התכניות
בין שתי מלחמות עולם / ד''ר משה בורשטיין
100 שורות על ספורט: שיוט-הערים ע''ש זיאמה חייקין ז''ל / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
עברית לעולה / אהרן רוזנברגר| עמוד הבא