הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

עמוד הנוער

לקראת שידורינו לבתי-הספר בשנת תש''ז:

שיחה מאת יהודית ידידיה
שודר ב-26.10.1946
(הגלגל  כרך ד' גליון 15, נובמבר  7, 1946, עמ 16, 18)

אנו פותחים בסדרה של שידורים לבתי הספר לשנת תש''ז.  זה כמה שנים החל ''קול ירושלים''  בשידוריו המכוונים לתלמיד בבית הספר העממי והתיכוני. התחלתנו נעשתה בצניעות רבה ובצעדים קלים.  תחילה אך אחת לחודש, אחרי-כן אחת לשבוע, מכאן לשידורים לבתי-הספר במשך שלושה וארבעה ימים בשבוע. עד שהגענו לכך שהשתא נפנה אל בית הספר מדי יום יום ביומו.

ומאחר שהרחבנו בה את מערכת שידורינו זו, אנו רואים חובה לעצמנו  להביא בפניכם, קהל המורים והמחנכים, ואף בפניכם ציבור ההורים , את מסכת הבעיות והקשיים, התוכניות וההצעות המעסיקים אותנו בעבודה זו. למטרה זאת קבענו את סדרת השיחות החדשיות הזאת , שבה יופיעו  מפקחים, מנהלים ומורים, שיספרו לכם על נסיונם בארגון ההזנה בבית-ספרים, על תגובת התלמידים, על הביקורת השלילית והחיובית, שיש לבקר את תכניותינו וכיוצא באלה. כן נמסור אנו, מבצעי התכניות ומארגניהן, על השאלות שנתעוררו ביביבו לרגל  פיתוחו של ענף צעיר זה בעבודה החינוכית- תרבותית של רדיו ירושלים.  סידרת שיחות זאת נפתחה לפני שבועיים ע''י הד''ר מיכאל הנדל, יושב-ראש הועדה המועצת לבתי הספר מטעם מחלקת החינוך  של הועד הלאומי. הד''ר הנדל הרחיב אתהדיבור על התועלת הרבה, שיכול המורהלהפיק ממכשיר עזר זה, מקלט הרדיו.  בשיחתי אנסה להתוות בפניכם את הקויםהעיקריים של תכניותנו לעונת החורף הקרובה ואברר את  המניעים שהניעונו לקבעם כאשר נקבעו.  עם זאת פונה אני אל כל המנהלים והמורים בהזמנה, לבוא לפני המיקרופון ולספר לקהל חבריהם על הנסיון, שרכשו בבית ספרם, על ההצעות שיש עמם להציע ועל התיקונים והשיפורים, שלדעתם מן הראוי להכניס. נשמח לתת לכם את האפשרות לשאת אתנו יחד בדאגה להרחבת רשת המאזינים ולשכלול התכניות.

ועתה לנושא שיחתי גופא. כאמור יש בדעתי לשוחח  אתכם הערב על מערכת התכניות, שאנו עומדים לשדר לבתי-הספר בחורף זה. מובן מאליו, שתכניות אלו, ככל יתר התכניות החינוכיות לנוער נקבעות  מתוך שיתוף מלא והתיעצות עם נציגי  מחלקת החינוך של הועד הלאומי.  עד כה הביא לנו שתוף זה רק ברכה ועדוד. 

בשנים  הראשונות לשידורים לבתי-הספר קבענו את תכניותינו מתוך הנחה שעל הרדיו להגיש לתלמיד חומר, שאין בידי בית-הספר הזמן והאפשרות להגישו. החומר שהבאנו, היהמרוכז תמיד סביב נושאים מנושאים שונים, שלא היה להם קשר ישר עם מערכ הלמודים.  מזה מלמעלה משנה בשלה אצלנו ההכרה שעל תכניות הרדיו המשודרות לבתי הספר בשעת הלמודים להיות חלק בלתי נפרד ממערכת הלימודים לסייע בידי המורה בעבודתו.  בשנה שעברה התחלנו  בנסיון הזה והגשנו בחלק משידורינו, תכניות הקשורות קשר ישיר עם מערכת הלימודים.  ובדעתנו להמשיך גם השנה בדרך זו.  אין זאת אומרת שאנו מתעתדים להגיש ברדיו שיעור, פשוטו כמשמעו.  זאת עושה ויעשה המורה בכשרון ובהצלחה גדולה יותר.  הרדיו לא יוכל לעולם למלא את מקום המורה בכיתה. הוא יוכל רק לשמש מכשיר מסייע רציני. וכל זה כיצד?  הד''ר הנדל נגע כבר בענין זה בהרצאתו, לפני שבועיים, ורצוני רק להוסיף ולציין, שבכוחו של רדיו להפיח  רוח חיים, ולהמחיש שיעור בהיסטוריה, בגיאוגרפיה או אפילו בתנ''ך. בידי הרדיו, לפי עצם טבעו ומהותו, האמצעים המאפשרים לו להציג בפני  המאזין בצורה חיה ומוחשת כל נושא וכל חומר.  ואלי דווקא משום שהאוזן היא הקולטת את המשודר, נודעת חשיבות לסידרה הזאת,  כי אפשרויות  הפעלת הדמיון דרך חוש השמע בלתי מוגבלות הן.  אם הצלחנו והתכנית עלתה יפה יכול הלמיד לראות בעיני רוחו. ולא רק לשמוע את האנשים המדברים, פעולותיהם וגם הסביבה שבה הם נמצאים.  כל זאת יש בכוח הרדיו להעלות באמצעות צליליו.

אשתדל להבהיר ענין זה על ידי כמה דוגמאות קונקרטיות, שלקוחות מתוך  מסכת תכניותינו לעונה זו.  הנה, למשל, ביום ב' בשבוע , אתכם הסליחה על שאני מדלגת על יום א', עוד אשוב לדבר בו, נגיש תכניות מיוחדות המיועדות לתלמידי כתות ה'.  ברור הדבר שאם ברצוננו להצמיד את תכניותינו לחומר הנלמד כתות ה'. ברור הדבר  שאםברצוננו להצמיד את תכניותינו לחומר הנלמד  אותה שעה בבית הספר עלינו לכוונן לכתה מסוימת.   ובכן מדי יום ב' תוגשנה  תכניות לכתות ה' שתכנן לקוח מספרי נביאים  ראשונים.  תכניות אלו תוגשנה בצורת תסכיתים.  הראשונה  בתכניות אלו מוקדשת לנושא: ''ויריחו סוגרת ומסוגרת''.  על ידי האמצעים  הטכניים הנתונים בידינו נשתדל להעביר את התלמידים המאזינים אל תחום חומותיה של יריחו של יריחו המוקפת צבא בני ישראל ויהושע בן נון בראשם.  אם נצליח יראו התלמידים את המרגלים נחבאים בבית רחב, את יהושע כשהוא מפקד על צבאותיו ואת חומת יריחו האדירה נופלת לפני בני ישראל.  בתמונה, מעין זו, תהיה משום תוספת לחומר הנלמד בכיתה, תוספת המעשירה את הדמיון ונותנת דחיפה לעיון נוסף בתוך ספר התנ''ך.

בימי ד'  נפנה בתכניותינו לתלמידי כיתות ז' בסדרת תסכיתים על נושאים שאובים מתוך חומר הלימוד בכיתה זו במקצוע ההיסטוריה.  

הנה כי כן,  שלוש תוכניות במשך השבוע המכוונות לכיתות מסוימות וקשורות במישרין בשיעור שבכיתה.  כדי שהתלמידים יפיקו תועלת מכסימלית מתכניות אלה, עליהם להאזין להן בתוך כיתתם, ורצוי מאוד שהמנהלים יערכו את מערכת השעות כך,  שהשיעור הראשון לכיתה ה', בכל יום ב' יהיה דוקא תנ''ך וביום ג' יקבע לכיתה ו' השיעור הראשון בטבע וכן ביום ד' תלמד כיתה ז',  בשעה הראשונה דווקא היסטוריה. באופן זה יוכל השידור להיות חלק בלתי נפרד מן השיעור.   ידוע לנו שסידורים אלה אינם אפשריים באותם בתי הספר בהם ישנם מקלטי רדיו בלבד, כי לשם כך דרושה רשת של רם קולים בתוך הכיתות הקשורים למקלט הנמצא בחדר ההנהלה או בחדר המורים. 

מפי מורים ומחנכים רבים שמענו לא פעם, כי אין הנער יודע איזה הוא הספר הטוב, המועיל, מאלף והמענין.  בכל יום א' בשבוע נגיש, איפוא, תכנית המיועדת לכיתות הגבוהות של בית הספר העממי ולכיתות המקבילות להן בבתי הספר התיכוניים, ובתכנית זו נשדר פרקים מבוימים מתוך הספרים שיש להמליץ עליהם בפני הנוער.

תכנית  שניה , שמכוונת לכל הכתות הגבוהות ואינה קשורה במישרין למערכת הלמודים, היא התכנית המוסיקאלית.  היא תשודר בכל יום ה'.  תכניותינו המוסיקאליות נתחבבו מאוד על קהל מאזינינו ולא מעט תרמנו  לקירוב הנוער הגדל אתנו לצלילי המוסיקה ולספרותה.  שכן  לא אחת נתקלו מארגני כנוסים של תלמידים בעובדה שאין אף שיר אחד המושר בצורה אחידה בפי ילדי בתי ספר שונים, לרבות ההמנון הלאומי שלנו.  המורים למוסיקה יודעים לספר על כך רבות ויתכן שאף יספרו מעל במה זו.  את השיר נלמד בכל יום לקבוצת תלמידים שתהיה נוכחת באולפן ודרך המיקרופון לכל ילדי הארץ.

קשה היה עלינו לבחור את הזמן המתאים. מנסיוננו למדנו כי אין שעת הצהרים מתאימה ביותר מאחר שמיד אחרי ההפסקה הגדולה, משתנים הזמנים בהם מתחילים השיעורים ובהם הם נגמרים, בבתי הספר השונים בארץ.  לא אחת טענו כלפינו מורים שרצו להאזין בצותא עם התלמידים כי השידור חל בדיוק עם גמר השיעור, שעה בה מחריש קול הילדים את קול ירושלים. בפגישה של מפקחים, מנהלים ומורים הוסכם כי השעה 8 היא הנוחה ביותר.  באותם מבתי הספר בת''א, בהם מתחילים ללמוד בשעה 7.30 יהווה שידורנו את סופו של השיעור הראשון  ובאותם שמתחילים בהם  ב-8 תהיה זאת התחלת השיעור.  לבקשת כמה מן המנהלים שהעירו לנו יתכן כי בדיוק  בשעה 8 לא ישבו עדיין כל הילדים על  ספסליהם מוכנים להאזין.  החלטנו לפתוח את  שידורינו בשיר לכת שישמש אות לילדים כי שעת השידור מתקרבת וכי עליהם להכין עצמם להקשיב. יודעים  אנו שהמורים והתלמידים גם יחד יוכלו להפיק תועלת גדולה יותר מן השידורים, אם יהיה בידם חומר בכתב שלפיו יתכוננו להאזין.  הוצאנו לשם כך חוברת מיוחדת הנושאת את השם '' קול ירושלים לתלמיד''ובה פרטים מלאים על השידורים לבתי הספר.  החוברת תחולק חינם בין כל התלמידים באותם בתי הספר, שיש ברשותם מקלטים.  על תוכניות ''הסכת והשכל'' המשודרות בשעות  שלאחרי  הצהרים לנוער  המבוגר,  נודיע באמצאות ''הגלגל''.   נוסף לחוברת שלחנו השבוע לכל בית ספר לוחות קיר שיתלו בכל כיתה וכיתה ובהם פרטים על כל התוכניות המכוונות לנוער, החל מן הילד הקטן וגמור בנער בן הכיתה השמינית בגמנסיה.  השתדלנו להמציא לכם את חומר העזר שבכתב בעוד מועד, אך לצערנו חל עכוב מה במשלוח והוא יגיעכם בימים הקרובים ביותר. אנו עומדים עוד בפני בעיה חמורה והיא, מנין ימצאו המורים והמחנכים שיוכלו לעבד את כל החומר הזה בצורה מתאימה לשידור?  וגם זו תורה היא ולימוד צריכה.  לפיכך עורכים אנו.  מפקידה לפקידה, קורסים לכותבי תכניות לרדיו. אך לצרכינו אנו נערוך קורס מיוחד למורים המעונינים לקחת חלק  בעבודתנו.   הקורס יתחיל בימי החנוכה וימשיך בימי החופש שלפני הפסח ובחול המועד פסח,  בסך 14 יום.   אנו מקווים שהסדר זה יהיה בעזרנו ונצליח לרכז סביבנו חוג רחב למדי של אנשים אשר דבר החינוך קרוב ללבם והם  מעונינים לשלב מכשיר תרבותי רב היכולת זה שרדיו שמו,בתוך עבודתם החינוכית.
סוף

16

  Photo: Inside Front Cover

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |