הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

ושוב קונגרס ציוני בבאזל / ד''ר יעקב רוזנטאל
הדי השבוע / דניאל שר
משה שרתוק / י. ד
אנו משדרים מתל-אביב
טיול השבוע: יד: אבו ע'וש; מעלה החמשה; הר הרוח; נוה אילן; היער הממשלתי; שער הגיא ובאב אל ואד / מ. שויד וו. כץ
דברי אזכרה לחביבה רייק
משוט עולמנו:לאחר הבחירות באמריקה / ישעיהו קלינוב
עם המתנחלים החדשים בהרי חברון / יונה כהן
מרדכי גבירטיג, ז''ל / ח. ב. אילון -ברניק
לנו ולבנינו: תערוכות של מעשים טובים / י. בן-נון
תערוכות של מעשים טובים
במעגלי תזונה / אשר הירשברג
תלבושת ספורטיבית
בשולי התכניות / יהושע משולח
השבוע המוסיקאלי / מאזין
שידורים לבתי הספר
הסכת והשכל
שיר הנודד לד. שמעונוביץ
בפאתי נגב לס. יזהר / אריה ליפשיץ
אסיפת מאזינים ברחובות
ישיבת המועצה לתכניות העבריות בשירות השידור שע''י הועד הלאומי
תיבת השאלות הטכניות
תולדות ועדת החקירה / מאת ד''ר עזריאל קרליבך / ד''ר א. פוירשטין
מכתבים למערכת
לקראת התוכניות
100 שורות על ספורט: אגודות מכבי באמריקה הדרומית/ אלכסנדר אלכסנדרוביץ| עמוד הבא