הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

משוט בעולמנו: רוסים מספרים / ישעיהו קלינוב
הדי השבוע / דניאל שר
פרופסור טורטשינר: בן שישים / פרופ' ד''ר יוסף קלוזנר
בזיל רייט (BASIL WRIGHT): מדבר על הסרט הדוקומנטרי / פ. מ
עם הסיור בבית-המקדש / בן-נון
פוליטיקה להמוני העם / רות קארף
שירות השידור לצבאות בארץ-ישראל / מ. הרשמן
מהפוקלור הערבי: אבו עאשור / גדעון ויגרט
הצייר ומבקרו האמנותי / אריאל אליצדק
מוסיקה ומוסיקאים: פאלא וקאזאלס: שני אמני ספרד / ד''ר פ. גרדנויץ
אמנות המחול: הופעת יחיד של המחוללת נעמי אלסקובסקי / ג. ק. גרשוני
תערוכת צלומי ברהים בבית הנכות בצלאל
קוים באופנה / תחיה בת-אורו
הסילואט של 1947
בשולי התכניות / יהושע משולח
השבוע המוסיקאלי / מאזין
תחרות בתכנית ''כבקשתך'' / רות שפירא
הסכת והשכל
ספר השבוע: יבול ספרותנו בשנת תש''ו / חיים תורן
אברהם שקלרש / - ח
תיבת השאלות הטכניות
לקראת התכניות
לקראת התכניות המוסיקאליות
100 שורות על ספורט: לקראת פיתוח יחסים בין ארץ-ישראל ודרום-אפריקה/ אלכסנדר אלכסנדרוביץ

Full text search : חיפוש טקסט מלא

Keyword Search: מפתח נושאים| עמוד הבא